imcendekia@gmail.com
0811 7321129
Jl. Sukabangun II Palembang
Kurikulum

Kurikulum SIT Insan Mandiri Cendekia

SEKOLAH INSAN MANDIRI CENDEKIA melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku di bawah Kementrian Pendidikan & Kebudayaan. Kurikulum khas Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT),sehingga menjadi kekuatan tambahan yang akan menguatkan peserta didik pada sisi keagamaan dan pembentukan karakter.